Gå till innehåll

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 för Grundsunda Hembygdsförening

Husumdagen
25 maj kl. 11.00 – 15.00 Bagarstugan och Sjödinsgården.

Nationaldagen
6 juni kl. 13.00 – 16.00 Underhållning, servering m.m. i samarbete med kyrkan.

Midsommarfest
21 juni kl. 13.00 – 16.00 Underhållning. lekar, servering m.m.

Hembygdsfest
14 juli kl. 13.00 – 16.00 Underhållning. lekar, servering m.m.

Sommarservering
24 juni – 4 augusti Våfflor med sylt och grädde, kaffe, te, glass m.m.

Boa
Öppen så mycket som möjligt.

Smedjan
Öppen och med aktivitet så mycket som möjligt.

Halvårsmöte
24 november – Redovisning av sommarens aktiviteter.

Julfest
3 december – Julbord för aktiva under sommaren.

Tidningen skorven
• Två nummer utges till samtliga medlemmar

Hemsidan
• Hemsidan uppdateras av Tony Korpenklo.

Annonsering
• Inför alla evenemang.

Renoveringar (om bidrag erhålls)
• Huvudbyggnad.
• 8-kantloge.
• Stipendiatstuga.
• Sjödinsgården.

Underhåll
• Lerbråk, storhässja, ny bro till kyrkstugan, ny ytterdörr och bro till Sjödinsgården.

Grönområden
• Grönytor klipps vid behov.
• Teaterbacken rensas från sly mm.
Bidragsansökningar
• Ansökningar lämnas in för att möjliggöra verksamhet, bl.a. basbidrag, verksamhetsbidrag, byskötselpeng, utvecklingsbidrag och arrangörsstöd.

Styrelsemöten
• Styrelsen sammanträder 8 – 10 ggr under året.