Nyhetsarkiv

Tidigare nyheter

Milstenar

Vid de allmänna landsvägarna ”NORRSTIGEN” sattes milstolpar eller milstenar upp för att märka ut avståndet

Läs mer »

Lerbåk

Man satte upp en “lerbråk” som kördes med häst och ältade samman blålera, sand och

Läs mer »

Kyrkstugan

Har stått på Grundsundavallen och härstammar från 1800-talets första hälft. Den användes som övernattningsstuga för

Läs mer »

Kyrkstall

Från 1700-talet. Flyttades till området omkring 1950 från Grundsundavallen. Används idag som föreningens snickarbod.

Läs mer »

Kvarnsten

På hembygdsområdet finns 3 st. kvarnstenar med en diameter på 147 cm. I förteckningen som

Läs mer »

Kanonkula

Upphittad av Johan Åhlen i Bodum, den hittades vid dikesgrävning i en lägda strax öster

Läs mer »

Högbergsstugan

GäVLEFISKARNA och Högbergsstugan i Skeppsmaln. Gävlefiskarna kom troligen sent på 1500-talet till Ångermanlandskusten.     Deras storhetstid

Läs mer »

Härbret

1700-tals byggnad, den flyttades på 1940-talet från Uno Larssons fastighet i Könsa by.

Läs mer »

Fattigboa

Kommen från Oskar Lundgrens fastighet i Önska by, där förvarades mjöl, säd och strömming mm.,

Läs mer »

Sevärdheter

Känner du till att föreningen har många byggnader men framför allt sevärdheter av föremål? Här

Läs mer »