Sjödinsgården

Gården på Brädgår'n

På “Grunna” i Husum fanns ett flertal kolmilor, där kolades det för att försörja den stora ångsågen med träkol. Sågen var precis där östra brofästet är på nuvarande fabriksbron över Husån. Midsommarafton 1887 blåste det en stark nordlig vind, kolmagasinet vid milorna på Grunna antändes och glöd blåstes av vindarna mot bebyggelsen 800 meter bort nere på Brägårn. Ett sextiotal personer blev hemlösa då 14 bostadsfastigheter brann ner. Förödelsen på Brägårn var total.

För att råda bot på den akuta bostadslösheten skänkte sågbolaget Gideå & Husum AB virke och 300 kr till de familjer som uppförde en ny bostad. Tvåfamiljshus sattes upp på Rågön, Gränna, Brägårn och Smedsgränna, totalt 11 liknande fastigheter, endast ett av dessa hus finns i dag kvar, Sjödinsgården på Brägårn. Detta hus byggdes av Erik Sjödin / Johanna Magdalena Persdotter och Per Lindberg / Anna-Catharina Kasman.

På slutet av 1970-talet var gården starkt rivningshotad, men MoDo som då var ägare av massa- och pappersfabriken skänkte gården till Grundsunda Hembygdsförening.

Med hjälp av fotografier och minnesgoda äldre husumbor kunde ena halvan av den återställas till ursprungligt skick. Den andra halvan av huset har sedan dess flitigt använts som vävstuga fram till omkring 2010. Sjödinsgården har haft en central roll i hembygdsföreningens samarbete med skolan.

Text och foto: Stig Nordström.