Lokalhistoria

Livet i socknen

Att läsa om vad som har hänt i våra byar är alltid spännande och intressant. För att veta mer om våra förfäders historia hittar vi det mesta i domböckerna som ni säkert känner till men som få forskar i. Där skiftas händelserna av olika slag, både män och kvinnor som stod vid skranket. Allt från grannosämja till mord.

Här kommer vi att får stifta bekantskap med olika skildringar med strödda händelser från domböcker och andra intressanta källor.

Sidorna delas upp under 1600-, 1700- och 1800-talet och finns i menyn här ovan under Lokalhistoria.

Skriftspråket har dock normaliserats för att lättare kunna läsas och förstå.

Skambänk från Grundsunda kyrka. Bevarad på Grundsunda hembygdsgård. Foto: Tony Korpenklo.