Lokalhistoria

Livet i socknen 1700

Grannfejden i Banafjäl

Uti saken emellan hustru Margareta Johansdotter i Banafjäl med sina barn kärande och grannhustrun Märit Olofsdotter svarande angående vitesmål och beskyllningar som det tvistas om,

Läs vidare »