Lokalhistoria

Levnadsöden i andra socknar

Båtsman Olof Stenman, Vibyggerå

Uppå en av Nordingrå häradsrätt insänd rannsakning hållen den 21 juni fällda utslag över fördubblingsbåtsmannen Olof Stenman, som förut kallat sig Bergqvist, vilken för det

Läs mer »

Länsman Per Bergvik, Nätra

Uppå en av Nätra häradsrätt hållen rannsakning och fälld utslag den 24 februari över gifta länsmannen Per Bergvik samt hans hustrus ogifta systerdotter Maja Nett,

Läs mer »

Brita Björnsdotter, Nordmaling

Brita Björnsdotter, Nordmaling En rannsakning från Nordmalings socken över Brita Björnsdotter som är i tjänst hos sin morbroder, Nils Östensson i Sunnansjö, som bekänner sig

Läs mer »