Bildrepro: Stig Nordström

Gamla Grundsundabilder

Visste du att föreningen disponerar ett stort arkiv av gamla foton, negativ och tidningsurklipp?

Det är inte bara byggnader och gamla föremål på Grundsundavallen som föreningen förfogar över. Vi har även ett stort arkivbestånd av gamla foton, negativ, tidningsurklipp och andra handlingar från Grundsunda socken.

Antalet fotografier inklusive negativ uppgår till ca 14.000. Bland dem finns även glasplåtar.

50 pärmar med med tidningsurklipp som upptar Grundsunda socken från 1890. Just nu sitter två personer och går igenom gamla tidningar och klipper artiklar från bygden.

Dessutom finns även 35 hyllmeter andra handlingar.

Vi har nyligen fått en stor samling dokumentära Grundsundabilder som gåva av syskonbarnen till Grundsundaprofilen Sture Forsberg, som avled i sluytet av 2019. Bilderna kommer så småningom registreras och digitaliseras.

Önska Gästgivargård.