Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 för Grundsunda Hembygdsförening

Uppdaterad 2019-04-11

Årsmöte
28 april kl. 15.00
I Kyrkans hus, Husum.

Husumdagen
25 maj kl. 11.00 – 15.00
Bagarstugan och Sjödinsgården.

Nationaldagen
6 juni kl. 13.00 – 16.00
Underhållning, servering m.m. i samarbete med kyrkan.

Midsommarfest
21 juni kl. 13.00 – 16.00
Underhållning. lekar, servering m.m.

Norrlands Motorhistoriker Örnsköldsvik (2019-04-11)
3 jul kl. 19.00 – 21.00
Fina veteranbilar kommer till hembygdsgården. Fika, guidning och smedjan är öppen.

Hembygdsfest
14 juli kl. 13.00 – 16.00
Underhållning. lekar, servering m.m.

Sommarservering
24 juni – 4 augusti
Våfflor med sylt och grädde, kaffe, te, glass m.m.

Halvårsmöte
24 november – Redovisning av sommarens aktiviteter.

Julfest
3 december – Julbord för aktiva under sommaren.

Sopplunch (2019-04-11)
23 mars 2010
Köttsoppa och våfflor på församlingshemmet, Vallen.

Boa
Öppen så mycket som möjligt.

Smedjan
Öppen och med aktivitet så mycket som möjligt.

Tidningen skorven
• Två nummer utges till samtliga medlemmar.

Hemsidan
• Hemsidan uppdateras av Tony Korpenklo.

Annonsering
• Inför alla evenemang.

Renoveringar (om bidrag erhålls)
• Huvudbyggnad.
• 8-kantloge.
• Stipendiatstuga.
• Sjödinsgården.

Underhåll
• Lerbråk, storhässja, ny bro till kyrkstugan, ny ytterdörr och bro till Sjödinsgården.

Grönområden
• Grönytor klipps vid behov.
• Teaterbacken rensas från sly m.m.

Styrelsemöten
• Styrelsen sammanträder 8 – 10 ggr under året.