Kategori: Sevärdheter

Senaste nytt

Milstenar

  Vid de allmänna landsvägarna Norrstigen sattes milstolpar eller milstenar upp för att märka...

Läs mer

Lerbåk

Man satte upp en “lerbråk” som kördes med häst och ältade samman blålera, sand och vatten till en...

Läs mer

Kyrkstugan

Har stått på Grundsundavallen och härstammar från 1800-talets första hälft. Den användes som...

Läs mer

Kyrkstall

Från 1700-talet. Flyttades till området omkring 1950 från Grundsundavallen. Används idag som...

Läs mer

Kvarnsten

På hembygdsområdet finns 3 st. kvarnstenar med en diameter på 147 cm. I förteckningen som Otto och...

Läs mer
Läser in

Läs mer

På Sociala medier