Milstenar

Vid de allmänna landsvägarna ”NORRSTIGEN” sattes milstolpar ...

Lerbåk

Man satte upp en “lerbråk” som kördes ...

Kyrkstugan

Har stått på Grundsundavallen och härstammar från ...

Kyrkstall

Från 1700-talet. Flyttades till området omkring 1950 ...

Kvarnsten

På hembygdsområdet finns 3 st. kvarnstenar med ...

Kanonkula

Upphittad av Johan Åhlen i Bodum, den ...

Vi lagrar inga dataupgifter för annat än att kontakta dig vid svar.