Admin 0 Kommentarer

Barnförlamningsepidemin 1913

Under 1900-talets första hälft drabbades Sverige av flera polioepidemier. Den största inträffade 1912, och efter en något lugnande period blossade nya, tätare epidemier upp under 1930-, 1940- och 1950-talen.

Bbarnförlamningsepidemin nådde Grundsunda socken 1913 och ett fall hade inträffat hos handelsföreståndaren Erik Jonas Nordlander i Husum. Emil Molin i Dombäcksmark hade skrivit till Kungliga Majestäts befallningshavande, som ansåg att Kommunalnämnden hade försummat hanteringen kring den rådande epidemin. Dessutom hade han skrivit till ortens lokaltidning – Örnsköldsviks Allehanda.

K. B. var inte sen att svara på skrivelsen som genast ville ha svar från Kommunalnämnden.

Vad var det som låg bakom Molins skrivelse och vad var hans syfte? Vad hade Molin för kunskaper? Hade kommunen misskött sig och vilka åtgärder vidtog man?

Läs mer i kommande nummer av Skôrven.

Vi lagrar inga dataupgifter för annat än att kontakta dig vid svar.