Admin 0 Kommentarer

Arbetslösa i Grundsunda

På grund av Skede ångsågs upphörande med driften och att sorteringsverket i Husum hade avstannat, hade 98 personer inom Grundsunda blivit arbetslösa 1914.

Kommunalnämndens ordföranden, Martin Axling, hade den 30 augusti hade meddelat kronofogden ovannämnda händelse varför man hade kallat till ett möte den 10 september som hölls på Könsa gästgivaregård.

Intresserade personer och genom särskilda skrivelser till personer hade kallats, som antogs kunna lämna upplysningar på bästa sätt. De närvarande var:

Kyrkoherde Hasselberg, t. f. länsman H. Sundbaum, ordföranden Axling, fjärdingsmännen J. P. Hägglund i Kasaviken och Rob. Nordvall i Husum, flottchefen Mårten Edström i Husum, hemmansägarna C. A. Grundström i Dombäck, Ol. Sjöström i Kasaviken, Joh. Häggström i Kasa, Joh. Edlund i Önska, Olov Larsson i Könsa och O. E. Larsson i Lakamark samt arbetaren Olov Nordquist i Husum.

Vilka som hade blivit arbetslösa och vad gjorde man åt saken får ni läsa i kommande nummer av Skôrven.

Har du något foto eller andra upplysningar från Skede ångsåg eller sorteringsverket som kan vara av intresse, kontakta mig här nedan genom att klicka på porträttet och plus-tecknet.

Tony Korpenklo

Webbredaktör

Vi lagrar inga dataupgifter för annat än att kontakta dig vid svar.