Evenemang säsongen 2020

Evenemang När? Var?
Årsmötet inställt 26 april kl. 15.00 Inställt Kyrkans hus
Husumdagen 30 maj kl. 11.00 – 15.00 Inställt Sjödinsgården
Nationaldagen 6 juni kl. 13.00 Hembygdsområdet
Midsommar 19 juni kl. 13.00 – 16.00 Hembygdsområdet
Hembygdsfest 12 juli kl. 13.00 – 16.00 Hembygdsområdet
Bilutställning(?) 2 augusti Hembygdsområdet
—– —– —–
Sommarservering 22 juni – 2 augusti kl. 12.00 – 16.00 Hembygdsområdet
BOA och Smedjan Öppen 22 juni – 2 augusti Hembygdsområdet