Välkommen

Välkommen

Välkommen till Grundsunda hembygdsförening.

Hemsidan genomgår en större uppdatering med ny layout och beräknas kunna publiceras kring jul om allt går som planerat. Vi passar på att genomföra den under denna “vintertid” då vi inte har några aktiviteter.

I och med den nya sidan kommer vi att uppdateras oftare än tidigare.