Entrén till hembygdsgården.

Med sin samling byggnader vid Prästsjön är hembygdsgården, som ett resultat på Grundsundavallen, ett friluftsmuseum uppbyggt ungefär som ett Skansen. Som Murberget i miniatyr, men i samtliga hus visas en stor samling föremål av äldre, men även av nyare härkomst.

Föreningen har enligt stadgarna att:

till uppgift att på olika sätt samla bidrag till kännedom om bygdens historia, följa den kulturella utvecklingen samt värna om natur och bebyggelsemiljö.

Men även att föreningen skall bedriva studie- och upplysningsverksamhet i ämnen som ansluter till ovan angivna arbetsuppgifter.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Därför är den öppen för alla, oavsett bakgrund och att den respeterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Som ett resultat av den nya hemsidan kommer vi att arbeta aktivt med att försöka lyfta fram Grundsunda. Därför att vi vill sprida mer kunskap om hur bygden har sett ut. Men även att med levnadsöden visa på hur våra förfäder hade det. 

Lär känna din hembygd, därför att upptäcka våra förfäders historia!