Grundsunda hembygdsförening

Med sin samling byggnader vid Prästsjön är hembygdsgården, som ett resultat på Grundsundavallen, ett friluftsmuseum uppbyggt ungefär som ett Skansen. Som Murberget i miniatyr, men i samtliga hus visas en stor samling föremål av äldre, men även av nyare härkomst.

Föreningen har enligt stadgarna, att “till uppgift att på olika sätt samla bidrag till kännedom om bygdens historia, följa den kulturella utvecklingen samt värna om natur och bebyggelsemiljö”.

Men även att föreningen skall bedriva studie- och upplysningsverksamhet i ämnen som ansluter till ovan angivna arbetsuppgifter. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Därför att den är öppen för alla, oavsett bakgrund och att den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Som ett resultat av den nya hemsidan kommer vi att arbeta aktivt med att försöka lyfta Grundsunda. Därför att vi vill sprida mer kunskap om hur bygden har sett ut. Men även att med levnadsöden visa hur våra förfäder hade det.

Lär känna din hembygd, därför att upptäcka våra förfäders historia!

Evenemang 2020

Men Sommarserveringen med BOA och smedjan på hembygdsområdet kommer därför att hållas öppen från den 22 juni - 2 augusti. Serveringen är öppen mellan kl. 12.00 - 16.00.

Det tidigare inställda årsmötet kommer nu därför att avhandlas söndagen den 7 juni i Grundsunda kyrka kl. 15:00. Observera platsen.

Lokalhistoria/Händelser/Evenemang

Senaste nyheter

Visste du att...

Burstugan

I grundsunda socken fanns på Vallen en burstuga som sköttes av Sara Greta. Dit tog man de sjuka innan de kunde forslas vidare eller blev

Läs mer »
Skorven

Register till Skorven

Ja, du läser rätt! Ett register Skôrven. Ett för många, eller de allra flesta kan man tänka, efterlängtat person- och ortregister till alla Skôrvarna som

Läs mer »
Visste du att...

Föreningens 1000:e medlem

Elsa Klang blev vår 1000:e medlem år 2000! Vi har under året nått många fina framgångar och får väl betraktas som en av Sveriges största

Läs mer »