Grundsunda hembygdsförening

Med sin samling byggnader vid Prästsjön är hembygdsgården, som ett resultat på Grundsundavallen, ett friluftsmuseum uppbyggt ungefär som ett Skansen. Som Murberget i miniatyr, men i samtliga hus visas en stor samling föremål av äldre, men även av nyare härkomst.

Föreningen har enligt stadgarna, att “till uppgift att på olika sätt samla bidrag till kännedom om bygdens historia, följa den kulturella utvecklingen samt värna om natur och bebyggelsemiljö”.

Men även att föreningen skall bedriva studie- och upplysningsverksamhet i ämnen som ansluter till ovan angivna arbetsuppgifter. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Därför att den är öppen för alla, oavsett bakgrund och att den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Som ett resultat av den nya hemsidan kommer vi att arbeta aktivt med att försöka lyfta Grundsunda. Därför att vi vill sprida mer kunskap om hur bygden har sett ut. Men även att med levnadsöden visa hur våra förfäder hade det.

Lär känna din hembygd, därför att upptäcka våra förfäders historia!

Evenemang 2020

Lokalhistoria/Händelser/Evenemang

Senaste nyheter

Vad läses i Grundsunda 1913?

Affärsvärlden 1 ex, Aftonbladet, daglig landsortsupplaga 2, dito halvveckoupplaga 67, dito halvveckoupplaga med Brokiga blad 28, Allers familjejournal 5, Allers mönstertidning 7, Allm. Sv. läkartetidning

Läs vidare »

Barnförlamningsepidemin 1913

Under 1900-talets första hälft drabbades Sverige av flera polioepidemier. Den största inträffade 1912, och efter en något lugnande period blossade nya, tätare epidemier upp under

Läs vidare »

Arbetslösa i Grundsunda

På grund av Skede ångsågs upphörande med driften och att sorteringsverket i Husum hade avstannat, hade 98 personer inom Grundsunda blivit arbetslösa 1914. Kommunalnämndens ordföranden,

Läs vidare »