Styrelse

Ordförande:

Bror Wallström telefon: 0702852888, e-post: bror.wallstrom@gmail.com

Vice ordförande:

Marianne Häggström telefon: 0706680059, e-post: marianne.c.haggstrom@telia.com

Sekreterare:

Karin Eriksson (adj)  telefon: 070 274490 E-post: karin.grubba@telia.com

Kassör:

Nicklas Norberg telefon: 070 588 88 40 E-post: z-n@telia.com

Ledamöter: Bertil Edlund, Mayne Åström, Stig Nordström, Ingrid Henriksson, Margaretha Johansson, Roger Marklund

Suppleanter:

Ann Kathrine Backlund, Tove Samuelsson, Ingrid Rundqvist, Doris Hamberg

En till WordPress-webbplats